Утас: 11-325019 И-Мэйл: info@orem.mn English

Компанийн нийгмийн хариуцлага гэх ойлголтыг дан ганц хандив, тусламж, богино хугацааны төсөл, хөтөлбөрүүдийн хязгаарлагдмал хүрээнд авч үздэггүй бөгөөд олон улсын болон Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжуудын хүрээнд нийгмийн сайн сайхан, улс орны эдийн засагт бодитой хувь нэмэр оруулах замаар ирээдүйн тогтвортой хөгжлийн бат бэх суурийг бий болгохоор зорьж ажилладаг.